Follo Museum: Ringtunet

Prosjekt: Museum, verksted (konkurranseforslag)

Beskrivelse: Byggene og sirkelen representerer overgangen til det nye hoved tunet på Follo museum hvor besøkende åpent kan nærme seg og betrakte arbeidet som blir gjort her. Vi starter vår egen reise og vandring. En reise som forsterkes gjennom opplevelsen av det visuelle, lydene, luktene og ikke minst de kunnskapsrike menneskene som gir tunet liv. Det er spesielt å se hvordan de gamle tradisjoner skaper nye verdier i en annen tid. Vi deler opplevelsen med andre og sammen i kulturen skaper vi samhold på tvers av tid og sted. Vi ser vølingen ute på tunet, der bilen og øksen føres av en gammel, men stødig hånd. Tømmeret tilpasses den halvferdige laftekassa som står på tunet, er det en stokk til veggen eller kanskje åsen? Mange generasjoners utvikling av teknikk og kunnskap opptrer i den aktiviteten vi ser rundt dette stedet. Vi ser det når vi går forbi tekstilverkstedet, gjennom tre-verkstedenes fasader, inne i smias lune rom og ferdes i museets samlede kunnskap og utstillinger. Alt peker mot tunet: Kulminasjonen som står der og de gamle byggene som er del av friluftsmuseets arv gis ny verdi gjennom det skapende arbeidet. En arv vi må ta vare på for fremtidige generasjoner, kanskje også spesielt nå. Arbeidet lærer oss å verdsette historien og kunnskapen – De gamle bygningene blir som nye, gjennom nye inntrykk.

Samarbeid med: Ragnhild Våge