Prosjekt: Brannstasjon (konkurranseforslag)

Beskrivelse: Vi har tatt vare på de stedsspesifikke kvalitetene på tomten og laget en gjennomgang i bygget. Gjennomgangen synliggjør brannstasjonens viktige oppgaver i samfunnet for publikum og knytter også således bygget til kontekst. Parkområdet er prosjektert med elementer som blir en forlengelse av stasjonens indre og åpner for at mannskapet får kontakt og kan bruke det offentlige rom selv når de er på vakt. Det stilles høye krav til miljø- og energibruk samt utforming av både bygg og området rundt. Prosjektert i henhold til BREEAM excellent samt universell utforming. Oppføres i gjenbruksmaterialer som tegl, betong, vinduer, mm. i samarbeid med Resirqel. Bruk av massivtre og transparente solceller i fasader hvor det er behov og tilknyttet overvannshåndtering i parkområder rundt. Byggets indre er tenkt åpent for å gi oversikt umiddelbart når du kommer ut av et rom for å bedre oversikt og flyt i bygget. Programmert sirkulært slik at brannkonstablene lett kommer til riktige funksjoner ved påbegynnelse av oppdrag samt etter endt oppdrag. Konseptet er inspirert av munkene og deres måte å arbeide og leve på. De romlige kvalitetene er tenkt som rolige og åpne omgivelser som henvender seg til både indre og ytre situasjoner og øyeblikk.