Kontoret ble etablert i 2019 og er medlem av Arkitektbedriftene i Norge.

Vi kan bistå med det meste fra mulighetsstudier og planarbeid til tegning og detaljering av byggverk. Ønsket er i utgangspunktet å samarbeide med klienter som er opptatt av inkludering, dialog og mellomenneskelige forhold. Slik tror vi prosjekter med unike kvaliteter og opplevelser skapes. Arbeidet vårt er tverrfaglig og utforsker koblinger mellom sosiale og fysiske aspekter i arkitekturen, vi ønsker gjennom dette å utforske mulighetene for et mer etisk fokus og en åpen tilnærmingen til arkitekturfaget.

Navnet ’raunijar’ stammer fra det urnordiske språk og er et av de eldste ordene vi kjenner til i norden, samt det eldste ordet som går utover det rent deskriptive. Med andre ord representerer raunijar et poetisk bilde og er forløperen til metaforen. Raunijar kan omskrives til ’røynaren’ – noen som prøver seg, blir prøvd eller erfarer og kan sammenlignes med ’å røyna’; Å måtte tåle eller gjennomgå, prøve og å få kunnskap gjennom egen opplevelse. Vi ønsker å leve opp til navnet i vår praksis.


Bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for praktiserende arkitektbedrifter i Norge